RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Nondegenerate four-wave mixing in rubidium vapor: The diamond configuration